СИНИЈА за подигнување

 • EN818-2 GRADE 8 SHORT LINK CHAIN FOR CHAIN SLINGS

  EN818-2 ОДДЕЛЕНИЕ 8 СЕНТИРА SHЕ КРАТКА ЛИНКА ЗА ЛИНГИ НА ЛИНИ

  Синџир на кратки врски за цели на подигнување

  Одговара на механичките својства на Европскиот стандард EN818-2

  Произведено од најквалитетен легиран челик

  Врежано со „RG80“ и код за следливост

  Угаснат и калени, докажано тестирано

  Во согласност со 4-на-1 фактор на дизајн што го бара стандардот EN818-2.

  Финиш на црна електрофореза

  ПРЕДУПРЕДУВАЕ: НЕ ГИ ПРЕДНОСУВАТЕ ОГРАНИЧЕНИТЕ ЗА РАБОТНИ РАБОТИ!

 • EN818-7 GRADE T ( 80 ) HOIST CHAIN TYPE T

  EN818-7 ОДДЕЛЕНИЕ Т (80) ТИП НА СИНINИНИ ЗА СОЛAИ Т

  Синџир на кратки врски за цели на подигнување

  Одговара на механичките својства на Европскиот стандард EN818-7

  Произведено од најквалитетен легиран челик

  Врежано со „RT“ и код за следливост

  Угаснат и калени, докажано тестирано

  Во согласност со факторот на дизајнирање 4-на-1 што го бара стандардот EN818-7.

  Финиш од црна електрофореза или финиш со цинк

  ПРЕДУПРЕДУВАЕ: НЕ ГИ ПРЕДНОСУВАТЕ ОГРАНИЧЕНИТЕ ЗА РАБОТНИ РАБОТИ!

 • AS2321 SHORT LINK CHAIN GRADE T ( 80 )

  AS2321 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КРАТКИ ЛИНКИ ОДДЕЛЕНИЕ Т (80)

  Синџир на кратки врски за цели на подигнување

  Се усогласува со најновата ревизија на австралискиот стандард 2321

  Произведено од најквалитетен легиран челик

  Врежано со „RG80“ и код за следливост

  Угаснат и калени, докажано тестирано

  Во согласност со факторот на дизајнирање 4-на-1 што го бара стандардот AS2321.

  Финиш на црна електрофореза

  ПРЕДУПРЕДУВАЕ: НЕ ГИ ПРЕДНОСУВАТЕ ОГРАНИЧЕНИТЕ ЗА РАБОТНИ РАБОТИ!

 • AS2321 SHORT LINK CHAIN GRADE V ( 100 ) – V 200

  AS2321 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНИЈАТА КРАТКИ ЛИНК V (100) - V 200

  Синџир на кратки врски за цели на подигнување

  Се усогласува со најновата ревизија на австралискиот стандард 2321

  Ланецот 100 одделение е 25% посилен од синџирот одделение 80. Ви овозможува да извршите некои лифтови со полесен ланец на тежина.

  Произведено од најквалитетен легиран челик

  Врежано со „RG100“ и код за следливост

  Угаснат и калени, докажано тестирано

  Во согласност со факторот на дизајнирање 4-за-1 што го бара стандардот AS 2321.

  Финиш на сина електрофореза или финиш на црна електрофореза

  ПРЕДУПРЕДУВАЕ: НЕ ГИ ПРЕДНОСУВАТЕ ОГРАНИЧЕНИТЕ ЗА РАБОТНИ РАБОТИ!

 • ASTM973 G100 ALLOY STEEL CHAIN

  ASTM973 G100 легиран челичен ланец

  ASTM A973 ОДДЕЛЕНИЕ 100 ЛЕНОВИ ЛИНИЈА

  Специфично препорачливо за дигање на глава

  Ланецот 100 одделение е 25% посилен од синџирот одделение 80. Ви овозможува да извршите некои лифтови со полесен ланец на тежина.

  Запознајте ги најновите упатства за спецификациите на ASTM A973

  Произведено од најквалитетен легиран челик

  Врежано со „RG100“ и код за следливост

  Угаснат и калени, докажано тестирано

  Во согласност со факторот на дизајнирање 4-на-1 што го бараат спецификациите на ASTM A973

  Финиш на сина електрофореза или финиш на црна електрофореза

  ПРЕДУПРЕДУВАЕ: НЕ ГИ ПРЕДНОСУВАТЕ ОГРАНИЧЕНИТЕ ЗА РАБОТНИ РАБОТИ!

 • NACM2010 GRADE 80 ALLOY CHAIN

  NACM2010 ОДДЕЛЕНИЕ 80 ЛЕНОВИ ЛИНИЈА

  NACM2010 ОДДЕЛЕНИЕ 80 ЛЕНОВИ ЛИНИЈА

  Специфично препорачливо за дигање на глава

  Запознајте ги најновите упатства на Националното здружение на производители на ланци (NACM)

  Произведено од најквалитетен легиран челик

  Врежано со „RG80“ и код за следливост

  Угаснат и калени, докажано тестирано

  Во согласност со 4-на-1 фактор на дизајн што го бараат спецификациите на NACM

  Финиш на црна електрофореза

  ПРЕДУПРЕДУВАЕ: НЕ ГИ ПРЕДНОСУВАТЕ ОГРАНИЧЕНИТЕ ЗА РАБОТНИ РАБОТИ!

 • NACM2010 GRADE 100 ALLOY CHAIN

  NACM2010 ОДДЕЛЕНИЕ 100 ЛЕНОВИ ЛИНИЈА

  Специфично препорачливо за дигање на глава

  Ланецот 100 одделение е 25% посилен од синџирот одделение 80. Ви овозможува да извршите некои лифтови со полесен ланец на тежина.

  Запознајте ги најновите упатства на Националното здружение на производители на ланци (NACM)

  Произведено од најквалитетен легиран челик

  Врежано со „RG100“ и код за следливост

  Угаснат и калени, докажано тестирано

  Во согласност со 4-на-1 фактор на дизајн што го бараат спецификациите на НАЦМ

  Финиш на сина електрофореза или финиш на црна електрофореза

  ПРЕДУПРЕДУВАЕ: НЕ ГИ ПРЕДНОСУВАТЕ ОГРАНИЧЕНИТЕ ЗА РАБОТНИ РАБОТИ!